Popty Ffilm Tenau (bm)

Tenau
popty ffilm
Mae
wedi'i gynllunio ar gyfer deunyddiau coginio sy'n cynnwys sylweddau sy'n sensitif i brotein neu wres. Mae amser preswylio'r cynnyrch yn y popty ffilm tenau yn fyr iawn. Mae'r system wedi'i chynllunio ar gyfer coginio pwysau, pwysau, gwactod neu ôl-wactod arferol. Gall defnyddio popty ffilm tenau ddarparu canlyniadau coginio cyflym, ac mae'r effaith yn rhagorol. Mae'r anweddiad cyflym hwn yn golygu bod y broses trosi siwgr neu unrhyw gynhwysion llaeth yn llosgi'r lleiaf yn ystod y broses goginio i'r solid terfynol.Yinrich yw'r gwneuthurwr popty ffilm tenau gorau, sy'n darparu offer cegin, peiriant llenwi bisgedi, deunydd lapio siocled, a popty ffilm tenau gyda'r effaith anweddu orau.

Popty ffilm tenau (BM)
Popty ffilm tenau (BM)
Mae'r toddiant siwgr yn cael ei fwydo'n barhaus i adran goginio BM, sy'n cynnwys cyn-wresogydd, poptai ffilm, system cyflenwi gwactod, pwmp bwydo, pwmp gollwng ac ati. Rheolir yr holl amodau coginio trwy reolwr PLC. Mae'r holl fàs yn cael ei gludo trwy'r pympiau llwytho a dadlwytho a reolir gan wrthdröydd amledd.
2020/07/02
Dewiswch iaith wahanol
Iaith gyfredol:Welsh