ජංගම | WhatsApp | Wechat: +8613801127507, +8613955966088 විද්‍යුත් තැපෑල: sales@yinrich.com info@yinrich.com
භාෂාව

තුනී පටල කුකර් (bm)

තුනී පටල උදුන (BM)
තුනී පටල උදුන (BM)
සීනි ද්‍රාවණය බීඑම් ඉවුම් පිහුම් අංශයට අඛණ්ඩව සපයනු ලබන අතර එය පෙර හීටරය, ෆිල්ම් කුකර්, රික්ත සැපයුම් පද්ධතිය, පෝෂණ පොම්පය, විසර්ජන පොම්පය ආදියෙන් සමන්විත වේ. සියලු ස්කන්ධය සංඛ්‍යාත ඉන්වර්ටර් මගින් පාලනය වන පැටවුම් සහ බෑමේ පොම්ප හරහා ප්‍රවාහනය කෙරේ.
2020/07/02
වෙනත් භාෂාවක් තෝරන්න
වත්මන් භාෂාව:Sinhala