Tunnfilmspis (bm)

tunn
filmspis
är designad för matlagningsmaterial som innehåller protein eller värmekänsliga ämnen. Produktens uppehållstid i tunnfilmspisen är mycket kort. Systemet är konstruerat för normalt tryck, tryck, vakuum eller efter vakuum. Användningen av tunnfilmspis kan ge snabba tillagningsresultat och effekten är utmärkt. Denna snabba avdunstning innebär att sockeromvandlingsprocessen eller några mejeriingredienser brinner minst under tillagningsprocessen till det slutliga fastämnet.Yinrich är den bästa tillverkaren av tunnfilmspis, som tillhandahåller köksutrustning, kexfyllningsmaskin, chokladförpackning och tunnfilmspis med bästa avdunstningseffekt.

Tunnfilmspis (BM)
Tunnfilmspis (BM)
Sockerlösningen matas kontinuerligt in i BM-matlagningssektionen, som består av förvärmare, filmkokare, vakuumförsörjningssystem, matningspump, urladdningspump osv. Alla tillagningsförhållanden styrs via en PLC-styrenhet. All massa transporteras via last- och lossningspumparna som styrs av en frekvensomformare.
2020/07/02
Välj ett annat språk
Aktuellt språk:Swedish